Diagnostiek

Diagnostiek

Voor het vaststellen van problematische gehechtheid en trauma én de behandelmogelijkheden kunnen verschillende onderzoeksmethoden ingezet worden. 

Een deel van het onderzoek richt zich op het individu, om bijvoorbeeld zicht te krijgen op de staat van ontwikkeling op verschillende gebieden en/of de aanwezigheid van bepaalde psychische stoornissen. Ook willen we graag de ontwikkelingsgeschiedenis van het individu in kaart brengen en dan ook specifiek de gehechtheidsontwikkeling en eventueel meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen/trauma’s. Ook proberen we ons een beeld te vormen van het innerlijke werkmodel van het individu.

Een ander deel van het onderzoek richt zich op de omgeving, om zicht te krijgen op hoe de reacties van anderen op het gedrag van het individu zijn (de interacties) en welke betekenis er aan het gedrag van het individu wordt gegeven. Ook kan het helpend zijn voor de behandeling om meer zicht te hebben op de eigen hechtingsgeschiedenis van de ouders/verzorgers. En in het bijzonder is er ook aandacht voor eventuele andere kinderen in het gezin.

Bij volwassenen bespreken we of het zinvol is om een eventuele partner te betrekken bij het onderzoek. En ook als een volwassene niet meer thuis woont, of ouders/familieleden betrokken zouden kunnen worden en op welke manier. En ook bij volwassenen is er aandacht voor hun eventuele kind(eren).


Een onderzoek kan uit de volgende onderdelen bestaan:


De onderdelen van een onderzoek kunnen door verschillende personen uitgevoerd worden, die ingezet worden vanwege hun discipline: