Zorgaanbod & Specialismen

Melody PsyCare GGZ hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de privacyaspecten bij aanmeldingen te waarborgen. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen zijn ook voorschriften van verzekeraars en wet en regelgeving van toepassing.


Bij aanmelding is een aan ons gerichte verwijzing nodig voor specialistische ggz van de huisarts of van een medisch specialist, zoals kinderarts of psychiater, of een beschikking van de gemeente, of een bepaling jeugdhulp voor specialistische ggz.


Onze behandellocaties zijn in Dinxperlo, Doetinchem en Arnhem.


Zorgaanbod


Kortdurende klachtgerichte behandeling van enkelvoudige psychische problemen of een vorm van psychologische begeleiding die zich niet richt op verandering van persoonskenmerken maar gerelateerd is aan het functioneren in een bepaalde rol (b.v. ouderbegeleiding).

Verzamelnaam van behandelmethoden voor psychische klachten. Centraal staan de gesprekken tussen cliënt(en) en de deskundige hulpverlener, de psychotherapeut. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. In geval van kinderen vindt de psychotherapie meestal in de spelkamer plaats en wordt er voornamelijk gespeeld. Meestal wordt er naast de psychotherapie aan kinderen ook ouderbegeleiding aangeboden.

Helpt antwoord te vinden op vragen als: waarom functioneert iemand niet goed, waar komt probleem gedrag vandaan, of welk soort therapie is het meest geschikt? Bij een psychologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van psychologische tests, zoals bijvoorbeeld capaciteiten tests, persoonlijkheidsvragenlijsten, specifieke vragenlijsten, en opdrachten. Bij (jonge) kinderen vindt er ook vaak een spelobservatie plaats en soms een observatie op school.

Frequente begeleiding in de thuissituatie bij psychische problemen die het algemeen dagelijks functioneren zodanig beïnvloeden dat de cliënt steeds meer geïsoleerd raakt.

Vorm van psychologische behandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van spelmateriaal (speelgoed, zand water, gezelschapsspelletjes, knutselmateriaal). Geschikt voor kinderen.

Psychologische behandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van creatieve middelen zoals klei, verf, tekenmateriaal. Geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.


Specialismen


Waarom komt u bij ons


Wij vinden kwaliteit en zorgvuldigheid erg belangrijk en stellen het belang van de cliënt voorop. Als WTZa erkende GGZ instelling hanteren wij voor al onze werkzaamheden de beroepscode voor psychotherapeuten zoals beschreven door de NVP en het NIP. Al sinds 2013 zijn wij HKZ gecertificeerd door DEKRA. Daarvoor hadden we ook al in 2010 een positief visitatierapport van de LVVP ontvangen.

Onze medewerkers zijn aangesloten bij hun beroepsverenigingen en hebben lidmaatschappen als:

Lid NIP en  Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Lid NVGzP, Lid EMDR en geregistreerd Practitioner, Lid VKJP, Lid CVPPP, Lid LVVP, Lid BAMW, Lid NVBT, Lid NVO, Lid VGCt, Lid NVP