Cliënten en verwijzers

Nieuwe Cliënt?

Na aanmelding bij onze GGZ instelling volgt een screening om te onderzoeken of de aanmelding passend is. Mocht dat zo zijn, komt u met datum van aanmelding op de wachtlijst. Zie voor wachttijden :Wachttijd 

Zodra er ruimte is om te starten volgt de intake en indicatiestelling. In het eerste gesprek wordt besproken wie er betrokken zouden kunnen worden en welke informatie nodig is om helder te krijgen wat er aan de hand is en welke vorm van behandelen het meest passend is. Hier wordt een plan voor opgesteld in overleg met u. In dit plan kunnen diverse onderdelen zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld een interview over de vroege kindgeschiedenis, een of meer observaties, het afnemen van verschillende vragenlijsten en/of testen. Ook kunnen verslagen van eerdere onderzoeken of behandelingen opgevraagd worden, zodat we niet onnodig dingen over hoeven te doen.

Hierna zal met u besproken worden hoe wij adviseren dat de behandeling zou moeten worden aangepakt, en welke vorm van therapie daarbij aansluit. Als u na de uitleg instemt met het plan van aanpak zullen de daarover gemaakte afspraken in een definitief behandelplan worden vastgelegd. Wij werken zoveel mogelijk met vaste behandelaren en als het passend en mogelijk is, zal de intaker ook uw behandelaar worden. Het kan voorkomen dat er één of meer andere behandelaren worden toegevoegd, die ieder een eigen deel van de behandeling uit zullen voeren. Uiteraard in overleg met u, soms vanaf het begin en soms in de loop van de behandeling.

Ook is het mogelijk dat we doorverwijzen naar een hulpverlener buiten onze GGZ instelling als dat voor u een betere oplossing zou geven of dat wij voorstellen om samen met een andere organisatie de behandeling vorm te geven. Wij werken met diverse andere organisaties samen.

Verwijzer?

Als u overweegt om een cliënt naar ons te verwijzen, stellen wij het zeer op prijs om vooraf overleg te hebben of het een passende verwijzing is. Sommige situaties lenen zich (nog) niet voor behandeling binnen de s-ggz en soms passen onze behandelvormen niet bij een cliënt. Wij willen dan wel meedenken over welke andere mogelijkheden er zijn of wat er eerst zou moeten gebeuren, voordat behandeling bij ons passend zou kunnen zijn.

Wij kunnen eventueel ook consultatief betrokken worden bij (lopende) hulptrajecten. Een aantal gemeenten geeft de mogelijkheid voor jeugdigen om dit vanuit de gemeente te financieren; in andere situaties zal het op een andere manier bekostigd moeten worden.

Enkele kernwaarden in ons beleid:

Ontvangen of geven?"Het leven mag je ‘ontvangen’ als een geschenk. Zoals ouders hun kind ervaren als geschenk, zo mag je ook je eigen leven zien. Een geschenk, wie jij bent met alles wat je in je hebt, een geschenk van vrijheid, ruimte, steeds weer een nieuwe dag, mensen om je heen om mée te leven. Daar wordt je blij van. Als we dat zouden kunnen beseffen, als we dat zo zouden kunnen ervaren, dan zouden we ontdekken dat leven ook ‘geven’ is. Dan wordt het steeds meer vanzelfsprekend om te geven, dóor te geven van dat wat je ontvangen hebt. Geven niet omdat het moet, maar omdat je niet anders kunt. Zoals ouders voor hun kinderen alles willen doen, niet omdat het moet, ook niet omdat het altijd leuk is, maar als een vanzelfsprekendheid die je liefdevol doet. Daar wordt je blij van." [Geïnspireerd op uitspraken van Attie Minnema.]