Aanmelding


Melody PsyCare GGZ hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de privacyaspecten bij aanmeldingen te waarborgen. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen zijn ook voorschriften van verzekeraars en wet en regelgeving van toepassing. Hierdoor zijn de volgende procedures van toepassing:


Behandeling voor KINDEREN

Als een kind aangemeld wordt voor behandeling, dan kan dat op de volgende manieren:

1. Via een verwijzing van de huisarts voor specialistische ggz.

2. Via een verwijzing van een medisch specialist, zoals kinderarts of psychiater.

3. Via een beschikking van uw gemeente (in overleg met een jeugdconsulent of wijkcoach).

In de verwijzing moet een (vermoeden van een) psychiatrische aandoening gespecificeerd worden en de verwijzing moet aan Melody PsyCare GGZ gericht zijn en ondertekend zijn.

Tevens is er een ingevuld personaliaformulier & een veilige kopie ID nodig om het kind in te kunnen schrijven. De verwijzing kan samen met dit formulier en de kopie van ID opgestuurd worden naar:    

Melody PsyCare GGZ, Postbus 77, 7090 AB Dinxperlo.

Een beschikking van een gemeente komt meestal digitaal bij ons binnen; wilt u dan wel op het personaliaformulier bij 'Overige betrokkenen' de naam van uw contactpersoon bij de gemeente invullen.

De behandeling wordt vergoed door de gemeente. Ook gesprekken met (pleeg/stief)ouders – zoals intake, evaluaties, ouderbegeleiding – vallen onder deze regeling.

Melody PsyCare GGZ heeft eigen contracten met de meeste gemeenten in de regio en maakt gebruikt van professionele software. Mocht u buiten de regio wonen, neem dan eerst contact met ons op voor overleg hoe er eventueel een vergoeding geregeld zou kunnen worden.

De behandeling valt onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en dit betekent dat de personen met de ouderlijke macht toestemming moeten geven voor behandeling van hun kind. In geval van vrijwillige hulpverlening zijn dat de ouders; als ouders gescheiden zijn en beiden ouderlijke macht hebben dan ook beide ouders. In geval van een Onder Toezicht Stelling (OTS) eveneens de ouders. Mocht de gezinsvoogd behandeling wensen en ouders willen geen toestemming geven, dan kan dit eventueel door de gezinsvoogd via de kinderrechter afgedwongen worden. In geval van voogdij is toestemming van de voogd/voogdijinstelling voldoende. Er wordt in alle gevallen gevraagd om schriftelijke toestemming met handtekening van de betreffende personen. Wij streven ernaar om ouders bij de behandeling te betrekken.

Als er aangegeven wordt dat een kind aangemeld gaat worden voor behandeling, wordt het op de pre-wachtlijst geplaatst. Als de verwijzing/beschikking en de personaliagegevens juist en compleet binnen zijn, wordt er contact opgenomen over de verwachting wanneer de therapie gestart zou kunnen worden en door welke therapeut en op welke locatie (Dinxperlo, Doetinchem of Arnhem) en eventueel een screeningsgesprek gepland. Hierna volgt definitieve plaatsing op de wachtlijst.

 


Behandeling voor VOLWASSENEN

Als een volwassene aangemeld wordt voor behandeling (en in het bijzonder basistherapie), dan kan dat op de volgende manieren:

1. Via een verwijzing van de huisarts voor specialistische ggz.

2. Via een verwijzing van een medisch specialist of bedrijfsarts voor specialistische ggz.

3. Via een verwijzing van een regie-behandelaar in de basis-ggz of specialistische ggz met medeweten van de huisarts (de huisarts heeft daar een bericht van gehad)

In de verwijzing moet een (vermoeden van een) psychiatrische aandoening gespecificeerd worden en de verwijzing moet aan Melody PsyCare GGZ gericht zijn en ondertekend zijn.

Tevens is er een ingevuld personaliaformulier & een veilige kopie ID & kopie zorgpas nodig om de volwassene in te kunnen schrijven. De verwijzing kan samen met dit formulier en de kopieën van ID & zorgpas opgestuurd worden naar:    

Melody PsyCare GGZ, Postbus 77, 7090 AB Dinxperlo.

De behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Ook gesprekken met derden zoals partner, kinderen, broers/zussen, ouders – zoals gezins-gesprekken, psycho-educatie en partnergesprekken – vallen onder deze regeling.

Melody PsyCare GGZ heeft eigen contracten met de meeste zorgverzekeraars en maakt gebruikt van professionele software. Check de pagina 'Wachttijd' met welke verzekeraars wij een contract hebben en voor overige belangrijke informatie over de zorgverzekering.

Als er een aanmelding komt voor behandeling, wordt deze op de pre-wachtlijst geplaatst. Als de verwijzing en de personaliagegevens juist en compleet binnen zijn, wordt er contact opgenomen over de verwachting wanneer de therapie gestart zou kunnen worden en door welke therapeut en op welke locatie (Dinxperlo, Doetinchem of Arnhem) en eventueel een screeningsgesprek gepland. Hierna volgt definitieve plaatsing op de wachtlijst.


GGZ instelling Melody PsyCare GGZ heeft behandellocaties in Dinxperlo, Doetinchem en Arnhem.

Directeur Zorg is Drs. Krista Schaeffer-van Leeuwen, Klinisch Psycholoog K&J (BIG 39059413525) / Psychotherapeut (BIG 59059413516).

 

Februari 2019.


© Copyright 2010 Melody PsyCare GGZ — http://www.psycare.nl — info@psycare.nl