De WTZi erkende GGZ instelling Melody PsyCare GGZ is gespecialiseerd in de behandeling bij problematische gehechtheid en vroegkinderlijke traumatisering

We richten ons vooral op kinderen en jeugdigen maar doordat we regionaal specialist zijn op het gebied van hechting, gehechtheid, gehechtheidsgedrag, hechtingsproblematiek, hechtingsstoornissen en vroegkinderlijke traumatisering behandelen we ook volwassenen met deze problematiek. 

Daarnaast behoren ook de meer algemene vormen van psychische problematiek bij kinderen, inclusief leer- en gedragsstoornissen en diverse vormen van ouderbegeleiding, psycho-educatie en groepstrainingen tot onze kernactiviteiten. Op alle locaties is de mogelijkheid van het gebruik van een of meer spelkamers. Ook wordt er regelmatig psychodiagnostisch onderzoek verricht en geven we lezingen en deskundigheidsbevordering.


Ons netwerk groeit gestaag


Melody PsyCare GGZ heeft een goed netwerk. Er zijn contacten met jeugdzorg-instellingen, zoals Bureau Jeugdzorg en EntraLindenhout, en de geestelijke gezondheidszorg en kinderpsychiatrie, zoals Karakter, GGNet en ProPersona. Tevens neemt de instelling deel aan een regionaal netwerk van kinder- en jeugd instellingen en praktijken in de Achterhoek en Arnhem en omgeving. De Directeur Zorg is ook actief als docent.

GGZ nieuws