Over ons

De WTZi erkende en HKZ gecertificeerde instelling voor psychologische behandeling en psychotherapie Melody PsyCare GGZ heeft behandel locaties in Dinxperlo, Doetinchem en Arnhem. Door onze focus op kwaliteit richten wij ons op de volgende specialismen:
  • Kind en Jeugd
  • Hechtingsproblematiek
  • Fasetherapie
  • Systeemtherapie
  • EMDR
  • Volwassenen
Wij vinden kwaliteit en zorgvuldigheid erg belangrijk en stellen het belang van de cliënt voorop. Als praktijk hanteren wij voor al onze werkzaamheden de beroepscode voor psychotherapeuten zoals beschreven door de NVP en het NIP.

In 2010 hebben wij een positief visitatierapport van de NVVP (nu LVVP) ontvangen en sinds 2013 zijn wij HKZ gecertificeerd. Wij verzorgen ook lezingen en deskundigheidsbevordering rond het thema "hechting" voor groepen, (behandel) teams, (jeugd) zorg organisatie's en collega ggz praktijken en instellingen:

Lezing
Korte inleiding over hechting en het ontstaan van hechtingsproblematiek. Gedragskenmerken bij hechtingsproblematiek en problemen met mentaliseren. Behandelmogelijkheden.

 
Deskundigheidsbevordering
Eerst de lezing zoals hierboven en daarna bespreken van de specifieke vragen van degenen aan wie de deskundigheidsbevordering gegeven wordt, mn over de aanpak/begeleiding van kinderen met hechtingsproblematiek en hun ouders. Deskundigheidsbevrodering is mogelijk voor (pleeg/adoptie)ouders en hun begeleiders, leerkrachten, groepsleiding en gedragswetenschappers leef- en behandelgroepen, medewerkers gezinsvoogdij-instellingen, etc.

 


Meer info over:
Onze Directeur Zorg
Onze medewerkersMelody PsyCare - Algemene info© Copyright 2010 Melody PsyCare GGZ — http://www.psycare.nl — info@psycare.nl