Aanmelding‎ > ‎

Wachttijd

Actueel per 1 september 2022.



De wachttijden zijn niet afhankelijk van waar u verzekerd bent (*) of de hoofddiagnosegroep die voor u geldt.

Voor alle locatie's kunnen wij een intakegesprek met een hoofdbehandelaar inplannen tussen de 3 en 6 weken na aanmelding, mits alle aanmeld formulieren en bij behorende bijlagen zijn ontvangen. 
(Deze vind u bij: Bestanden downloaden) Telefonisch overleg vóór aanmelding wordt op prijs gesteld.

Hierna kan worden gestart met behandeling door de toegewezen behandelaar op de behandellocatie van uw keuze. Helaas dient u door het beleid van veel te beperkte budgetten door verzekeraars en gemeenten, voor onze specialistische behandeling, momenteel er mee rekening te houden dat de behandeling pas na de hieronder genoemde wachttijd (de genoemde wachttijden zijn de wachttijden ná het intakegesprek) gestart kan worden:


Locatie Arnhem
Kinderen 37 weken
Volwassenen 47 weken (*)

Locatie Doetinchem
Kinderen 19 weken
Volwassenen 35 weken (*)

Locatie Dinxperlo
Kinderen 70+ weken
Volwassenen 70+ weken (*)


(*) 
-Voor de zorgverzekeraars Menzis en CZ is er een cliëntenstop tenzij er schriftelijke toestemming is voor behandeling en toekenning van daarvoor geschikt budget.
Als u toch van ons specialistische behandelaanbod gebruik wil maken adviseren wij u met ons contact op te nemen of het verstandiger is om van zorgverzekeraar te wisselen en, i.v.m. budgetten (...), naar welke.






Officieel bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit (regeling NR/CU-557):
"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."