Aanmelding‎ > ‎

Wachttijd

Actueel per 1 juni 2021.Met Menzis hebben wij vanaf 2019 geen contract meer. Menzis wil niet inhoudelijk kijken naar wat een organisatie aan doelgroep en dus behandelaanbod heeft maar baseert zich enkel op bij hen gehanteerde algemene statistieken bedoeld voor grote organisatie's en kan/wil daarom geen passende voorwaarden voor onze specifieke doelgroep bieden.

Alleen met een restitutiepolis kunt u nog een deel vergoed krijgen. U kunt de zorgadviseur van Menzis bellen voor alternatieve wel gecontracteerde organisatie's op nummer 088 222 42 42.

Als u toch van ons specialistische behandelaanbod gebruik wil maken adviseren wij u met ons contact op te nemen of het verstandiger is om van zorgverzekeraar te wisselen en, i.v.m. budgetten (...), naar welke.

De wachttijden zijn niet afhankelijk van waar u verzekerd bent (*) of de hoofddiagnosegroep die voor u geldt.

Voor alle locatie's kunnen wij een intakegesprek met een hoofdbehandelaar inplannen tussen de 3 en 6 weken na aanmelding, mits alle aanmeld formulieren en bij behorende bijlagen zijn ontvangen. 
(Deze vind u bij: Bestanden downloaden) Telefonisch overleg vóór aanmelding wordt op prijs gesteld.

Hierna kan worden gestart met behandeling door de toegewezen behandelaar op de behandellocatie van uw keuze. Helaas dient u door het beleid van veel te beperkte budgetten door verzekeraars en gemeenten, voor onze specialistische behandeling, momenteel er mee rekening te houden dat de behandeling pas na de hieronder genoemde wachttijd (de genoemde wachttijden zijn de wachttijden ná het intakegesprek) gestart kan worden:


Locatie Arnhem
Kinderen 7 weken
Volwassenen 21 weken (*)

Locatie Doetinchem
Kinderen 8 weken
Volwassenen 15 weken (*)

Locatie Dinxperlo
Kinderen 52+ weken
Volwassenen 52+ weken (*)


(*) 
-Voor de zorgverzekeraars Menzis en CZ is er een cliëntenstop tenzij er schriftelijke toestemming is voor behandeling en toekenning van daarvoor geschikt budget.

Officieel bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit (regeling NR/CU-557):
"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."