Fasetherapie‎ > ‎

Inzet ouders/verzorgers

Een belangrijk onderdeel van de fasetherapie is het kind de nabijheidvormen laten ervaren. Dit gebeurt thuis door de ouders/verzorgers van het kind, ongeveer 10 minuten voor het slapen gaan. Het is niet zo maar iets doen, maar zal door de therapeut van Melody PsyCare goed begeleid worden zodat het kind er echt wat aan heeft. Daarom zijn de therapeuten bij Melody PsyCare daarvoor speciaal opgeleid. Daarna bespreekt de therapeut met het kind hoe het de nabijheid ervaart en die gesprekken zijn ook een belangrijk deel van de fasetherapie. Hierdoor is het kind bewust bezig met het ervaren van de nabijheidvormen. Elke fase wordt door de therapeut met het kind afgesloten door samen een collage te maken over die fase.


Hechtingsproblemen hebben over het algemeen een langdurige vorm van therapie nodig en fasetherapie vergt daarom ook een grote investering van de ouders/verzorgers. 


Ten eerste zal het kind gedurende meer dan één jaar (gemiddeld ongeveer anderhalf jaar) wekelijks naar de therapie locatie van Melody PsyCare moeten komen (in de vakanties minder vaak). 


En ouders/verzorgers en kind zullen langere tijd de nabijheidvormen thuis moeten uitvoeren.


© Copyright 2010 Melody PsyCare GGZ — http://www.psycare.nl — info@psycare.nl