Fasetherapie‎ > ‎

Behandeling

Eerst stellen we bij Melody PsyCare vast of er sprake is van hechtingsproblemen en de ernst daarvan, daarna kan er behandeling in onze praktijk ingezet worden. Wij hanteren verschillende behandelmethoden. Wat de beste behandelmethode voor een specifiek kind is, hangt af van onder andere de ernst van de problemen en de doelen waaraan gewerkt zou moeten worden.


Als na onderzoek blijkt dat een kind fasetherapie nodig heeft, dan wordt over het algemeen met individuele therapie met het kind begonnen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind gebeurt dat in de spelkamer van een van onze drie behandel locaties of eventueel in een spreekkamer waar ook spel- en tekenmateriaal aanwezig is. Het kind komt dan meestal wekelijks drie kwartier bij de therapeut. De ouders bieden we binnen Melody PsyCare daarnaast ook ouderbegeleiding aan. Als ouders zelf veel problemen hebben met de opvoeding van en omgang met het kind, en veel vragen hebben, dan zal er door een therapeut van Melody PsyCare vaker ouderbegeleiding gegeven worden, dan als ouders er wel redelijk mee om kunnen gaan en de zorgen vooral bij het kind liggen. 


Wanneer er na een tijdje enige mate van vertrouwen is ontstaan tussen het kind en de therapeut van Melody PsyCare, zal de therapeut met het kind het gesprek aangaan over de mogelijkheid om met fasetherapie te gaan starten. Er wordt dan op een voor het kind begrijpelijke manier uitgelegd wat fasetherapie is en waarom men denkt dat het kind er iets aan zal hebben. Melody PsyCare vind het belangrijk dat dan ook aan het kind gevraagd of het fasetherapie zou willen doen. Als het kind dat wil, wordt verder uitgelegd hoe het dan gaat.© Copyright 2010 Melody PsyCare GGZ — http://www.psycare.nl — info@psycare.nl